تبلیغات
Geology Center - چین ها


کدستان
درباره من
سلام من مجید دانشجوی رشته زمین شناسی هستم.هدف این مرکز کمک به دانشجویان و علاقمندان به این دانش است و هم چنان تلاش می کنم تا همیشه مطالب تازه ای از علم زمین شناسی را برای استفاده شما کاربران گرامی قرار دهم.به هر حال اگر در این مرکز کم و کاستی را مشاهده کردید از شما پیشاپیش معذرت می خواهم چون هدف من کپی کردن مطالب وب های دیگر نیست بلکه ارائه مطالبی است که بدست شخص خودم جمع آوری شده است.لطفا مطالبم را مطالعه نمایید و با نظرات خود منو برای قرار دادن مطالب بعدی کمک کنید.همچنین شما می توانید با مراجعه با لینک دعوت به همکاری منو در ارائه هر چه بهتر سایر مطالب وی کمک کنید از همتون ممنونم با تشکر
 
درباره وب
مدیر وب : مجید
پیوندهای روزانه
نظرسنجی
سطح مطالب این وب را چگونه ارزیابی می کنید؟آمار وب
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تماس با ما
Geology Center
The First Weblog Spesial In The Nourth Khorasan
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               همکاری با ما           RSS                  ATOM
شنبه ششم آبان 1391 :: نویسنده : مجید

چینها خمیدگی های هستند كه در سنگها ی پوسته زمین دیده می شود.

امتداد : جهت فصل مشترك سطح صفحه با سطح افق است كه نسبت به یك جهت معین (شمال جغرافیایی یامغناطیسی) می سنجند .

شیب : شیب یك صفحه زاویه ای است كه بین آن صفحه و سطح افق تشكیل می شود و در سطح قائم عمودبر امتداد اندازه گیری ولی اگر در جهت غیر عمود بر امتداد اندازه گیری شود شیب بدست آمده را شیب ظاهری می نامند كه همواره از شیب حقیقی كمتر است .

Tanα = tanδ sinβ

روند : جهت یابی یك خط در صفحه افقی را نسبت به شمال گویند .

زاویه میل : زاویه ای كه یك خط روبه پایین با سطح افق بر صفحه ای قائم تشكیل می دهد .

عناصر چین :

لولای چین : محل حداكثر خمیدگی را در چین اعم از تاقدیس و ناودیس گویند .

سطح محوری چین :سطحی فرضی كه از تمام طبقات چین بگذرد و آن را به دو بخش قرینه تقسیم كند .

پهلوی چین: طرفین سطح محوری چین را گویند .

محور چین : محل تقاطع سطح محوری با سطح افق را گویند .

اثر محوری چین : فصل مشترك سطح محوری چین با یك سطح قائم یا افقی می نامند.

خط الرأس : خطی فرضی كه بالاترین نقاط چین را بهم وصل می كند .

خط القعر: خطی فرضی كه پایین ترین نقاط چین را به یكدیگر وصل می كند . 

قله : بالاترین نقطه یك چین را گویند .

زاویه میل چین : زاویه شیب لولای چین را گویند .

زاویه پیچ : پیچ یك خطواره زاویه حاده بین خطواره و افق است .

نوك چین : بخشی از یك طبقه كه حداكثر انحنا را داشته باشند.

انتهای چین : ناحیه ای است كه در آن چین در جهت محوری به اتمام می رسد.

طول موج چین : فاصله بین دو قله متوالی ، دوتا تاقدیس و یا دو تا ناودیس است .

دامنه چین : نصف فاصله عمودی بین خط الرأس چین و خط القعر مجاور آنرا گویند.

انواع متداول چین

چین تك شیب : در نقاطی كه طبقات تقریباٌ افقی بعضی قسمتها بدون ایجاد شكستگی ، شیب تندی پیدا می كند و از سنگهای مجاور خود بالاتر قرارگیرند كه به آن چین تك شیب می گویند .

پادگان ساختمانی :اگر طبقات تك شیب را در جهت شیب آنها ادامه دهیم شیب لایه ها كمتر می شود و به طبقات اولیه قبل از تغییر شكل تبدیل می شود .

تاقدیس : چینی كه تحدب لایه ها در آن بسمت بالا و طبقات قدیمی تر در مركز قراردارند .

ناودیس : چینی كه تحدب لایه ها در آن بسمت پایین و طبقات جوانتر در مركز قراردارند .

آنته كلیز و سینه كلیز : تاقدیس ها و ناودیسهای كه گسترش آنها در سطح چندین صدیا هزار كیلومتر مربع است .

تاقدیس شكنجی و ناودیس شكنجی : تاقدیس و ناودیسی بزرگی است كه از چینهای كوچك و زیاد تشكیل شده است .

بزرگ ناودیس یا ژئوسنكلینال : حوضی رسوبی وسیعی كه ضخامت رسوبهای آن به بیش از ده كیلومتر می رسد.

بزرگ تاقدیس یا ژئوآنتی كلینال : در حاشیه یا قسمت مركزی بزرگ ناودیسها ممكن است طبقاتی بسمت بالا حركت كند .

طبقه بندی چینها

طبقه بندی هندسی چین

چین متقارن : سطح محوری قائم یا دو پهلوی چین شیب یكسان دارند .

چین نامتقارن : سطح محوری مایل یاشیب دو پهلو در دو جهت مخالف است .

چین برگشته : سطح محوری مایل و هر دوپهلودر یك جهت شیب دارند .

چین خوابیده : سطح محوری افقی است. چین خوابیده دارای چین فرعی است بنام چین انگشتی گویند .

چین هم شیب : شیب دوپهلوی آن در یك جهت و مساوی باشد . سطح محوری قائم ، یا افقی باشد.

چین جناغی : دو دامنه طی زاویه تندی نسبت بهم قرارگرفته اند . زیگزاك یا (v) شكل هستند.

چین جعبه ای : یالهای چین پرشیب بوده و لولای آن پهن و مسطح لست . 

چین بادبزنی : هردوپهلوی چین برگشته كه در تاقدیسها شیب دو پهلو بطرف یكدیگر و درناودیسی برعكس  

چین پگماتیك : بدون درنظرگرفتن لولا و یا یال در هرنقطه از چین ضخیم شدگی و یا باریك شدگی را مشاهده كرد .

چین از دوسو مایل : لولای چین از هر دو طرف شیب دارند .

كینك باند : نوارهای باریكی به پهنای چند سانتیمتر تا چند متر كه در آن طبقات شیبی كمتر یا بیشتر از قسمتهای مجاور خود دارند .

تشتك ( حوضه ) : ناودیسی است كه امتداد و محور معینی ندارد و شیب طبقات در تمام قسمتها به طرف مركز است .

گنبد : تاقدیسی كه روند و محور معینی ندارد و شیب تمام طبقات آن در همه قسمتها به طرف خارج است .

طبقه بندی چینها بر مبنای تغییرات عمقی آنها

1- چینهای موازی یا متحدالمركز : ضخامت لایه ها طی چین خوردگی ثابت می ماند .

2- چین مشابه : وضعیت یالها و سطح محوری نسبت به عمق ثابت و تغییر نمی كند .

3- چین هماهنگ و ناهماهنگ : اگر وضعیت عمومی چین خوردگی سنگها بالا و پایین یك چین یكسان باشد یعنی تاقدیس در قسمتهای پایین همچنان تاقدیس بماند درغیر اینصورت ناهماهنگ خوانده می شود .

طبقه بندی چینها برحسب ضخامت چینه ها

الف - چین ایزوپاك : ضخامت چینه ها صرف نظر از موقعیت آنها ثابت می ماند ولی ماهیت و شكل آنها به ازای عمق و لیتولوژی تغییر می كند .

ب -چین مشابه : ضخامت لایه ها درجهت موازی با سطح محوری ثابت است .

ج - چین با لولای ضخیم : ضخامت اندازه گیری شده موازی با سطح محوری در لولای چین بیشتر از پهلوهای آن است .

د - چین با پهلوی ضخیم : ضخامت اندازه گیری شده درجهت موازی باسطح محوری درپهلوها بیشتر از لولای چین است .

ه – چین ناهماهنگ :ضخامت چینه ها بطور نامنظم تغییر می كند .

طبقه بندی چینها براساس خطوط هم شیب

معمولاٌ خطوط هم شیب نسبت به هم بصورت موازی ، همگرا یا واگرا قرار میگیرند براساس نحوه قرارگیری خطوط هم شیب ، چینها به سه رده وچند زیر رده تقسیم می شوند.

طبقه بندی چینها براساس تغییرات ضخامت لایه ها نسبت به شیب (طبقه بندی رمزی )

این طبقه بندی توصیف تغییرات ضخامت لایه ها با زاویه شیب است . این تغییرات به عنوان نسبتی از ضخامت لایه در لولای چین بیان می شود .  در یك چین مشابه ، فاصله های اندازه گیری شده بین مماسهای پایینی تا سطح چین در یك جهت موازی با سطح محوری (T)برای تمام مقادیر ά ثابت است. بنابراین رابطه زیررا می توان تعریف نمود .

Tα = Ţ = T                                                      

چینهای متفرقه

الف - چینهای پوششی : چینهای كوتاهی كه یكدیگر را می پوشانند ، محور آنها از دو طرف میل دارند و باهم موازی اند كه بوجود آمدن آنها را به فعالیت گسلهای عمقی ، شكستگیهای پی سنگ و تغییر مكان عرضی آنها نسبت می دهند .

ب - چینهای استوانه ای : چینی است كه سطح آن از تغییر مكان از تغییر مكان یك خط در فضا درصورتیكه به موازات خود حركت نمایند حاصل می شود .

ج - چینهای مخروطی : چنانچه خطی حول محور معین با زاویه مشخص بچرخد شكل حاصل یك مخروط می باشد محور این مخروط نیمساز زاویه حاده است كه تحت عنوان زاویه مخروط معروف است از خصوصیات بارز این چینها اینست كه محور آنها باهم موازی نیست و یكدیگررا قطع می كنند .

د - چینهای تیز و مدور : از خصوصیات مناطقی است كه در حد فاصل مواد مقاوم و نامقاوم قراردارند كه دوحالت زیروجود دارد.

الف - یك لایه مقاوم در زمینه نامقاوم قراردارند.

ب - یك لایه نامقاوم در زمینه مواد مقاوم قراردارند .

در هركدام از این حالات اگر مجموعه لایه مقاوم و نامقاوم تحت نیروی فشارشی قراربه طوریكه كوتاه شدگی در امتداد مرز بین لایه ها باشد چینها تیز و مدور تشكیل می دهد .

ه - ریز چینها و چینهایی با طرح SWZM

بعضی مواقع در یالها و یا ناحیه لولایی چینهای كوچكی یافت كه محور آنها موازی محور اصلی چین كه ریز چین نامیده می شوند . ریز چینها اغلب هنگامی بوجود می آیند كه یك لایه مقاوم در مجاورت یك لایه با مقاومت كمتر بلغزد . اثر سطح محوری ریز چینها موازی محور بزرگ بیضی است و زاویه حاده بین سطح محوری ریزچینها و سطح لایه بندی اصلی جهت حركت نسبی را نشان می دهد .

ریز چینهای كه در ناحیه لولای چینهای بزرگ وجود دارند عموماٌ متقارن بوده و برحسب شكلشان به چینهای با طرح(گودی) معروف هستند. ریزچینهای شكل گرفته روی یالهای چین اصلی نامتقارن می باشند و بسته به شكل آنها  بوجود می آورند .

Sچینهای است كه دارای حركت در خلاف جهت عقربه های ساعت (چپگرد) وچینهای z دارای حركت در جهت عقربه های ساعت (راستگرد ) ، چینهای با طرح M  در قله چین و چینهای باطرح W  در گودی چین قرار دارند . 

در مقاطع قائم Zهمیشه روی یال راست ناودیسها و یال چپ تاقدیسها بوجود و در مورد ریزچینهای S  وضعیت معكوس است .با استفاده از ریز چین می توان ساختمان عمومی ناحیه راشناخت . طبقات قائم و در نقاط a رخنمون دارند . درنقطهa,b,cریز چینها در طبقات نامقاوم تشكیل شده اند و نقاط  bc طبقات به سمت غرب شیب دارند با فرض اینكه طبقات رویی نسبت به طبقات زیرین از محور ناودیس دور و به محور تاقدیس نزدیك می شود ، محور ناودیس بترتیب در شرق a, ، در غرب b و در شرق c قرارخواهد گرفت .

ویژگی هندسی و عناصر تقارنی چین

توده ای شكل به محض اینكه تغییر شكل حاصل نماید آرایش تازه ای به خود میگیرد . برای بررسی این آرایش عناصر تقارن ،سه محورA,B,C تعریف می شوند. بطوری كه محورB موازی با لولاو محور چین ، محورA عمود بر محورB    و واقع در سطح محوری و محور C عمود بر محورهای  Aقراردارند . با توجه به قرارگیری صفحات هندسی در جهات محورهای تکتونکی سطوح زیر تعریف می شود .

الف - سطح با علامت (hkl) :  سطح مذكورهر سه محور(a,b,c)  را قطع می كند.

ب - سطح با علامت (okl): این علامت صفحه است كه بامحور a موازی و محور b,c راقطع می كند.

ج - سطح با علامت (hol) :علامت صفحه ای است كه با محور b موازی و محور c,a راقطع می كند.

د - سطح با علامت ((hko : دراین حالت صفحه محورهای b و a راقطع و با محور c موازی است .

 

 این مطلب توسط جناب آقای م.نودهی تهیه و ارسال شده است. با تشکر از شما...

سازو كار چین خوردگی

عوامل بوجود آورنده چینها به سه دسته كلی ، نیروهای قائم ، نیروهای افقی و نیروهای ناشی از تزریق مواد شكل پذیر بین طبقات تقسیم می شوند . انواع سازوكار چین خوردگی را به سه دسته تقسیم كرد .

الف - چین خوردگی ناشی از پدیده خمش و لغزش مواد

ب - چین خوردگی ناشی از جریان مواد

ج - چین خوردگی ناشی از پهن شدگی ، كه درآن درنتیجه یك پهن شدگی عمومی ، مواد بدون دخالت موثر پدیده برش یا خمش و باظهور یك كوتاه شدگی در جهت عمود بر سطح پهن شدگی چین می خورند .

چین خوردگی خمشی یا چین خوردگی حقیقی

دراین نوع چین خوردگی طبقات تحت تاثیر نیروهای افقی یا قائم خم می شوند. هرگاه لایه افقی تحت خمش قرارگیرد و قسمت مقعر آن تحت فشارش و قسمت محدب آن تحت تاثیر كشش واقع می شود بین دو ناحیه كشش و فشارش یك لایه بنام لایه خنثی وجود دارد كه تحت تاثیر هیچ نوع تغییر شكلی واقع نمی شود .

چین خوردگی برشی

بر اثر لغزش لایه در امتداد سطوح نزدیك به هم بوجود می آید این سطوح نسبت به محور چین خوردگی به طور مایل قرار گرفته اند و ضخامت حقیقی لایه در خط الرأس و خط القعر به مراتب بیشتر از مقدار نظیر آن در دامنه های چین است . و سطح خنثی در داخل لایه ها وجود ندارد .

چین خوردگی جریانی

بیشتر در قسمتهای مركزی نواحی چین خورده دیده و ضخامت چین در حد وسیعی تغییر می كند . برای انجام این چین خوردگی سنگها بایستی به اندازه كافی شكل پذیر باشند .

راهنمای تشخیص ساختهای چین خورده در صحرا و روی نقشه

تشخیص چین خوردگی :

لایه ها شیب دار بوده و نسبت به یک محور فرضی تکرارمی شوند

جهت شیب لایه ها نسبت به یک محور فرضی تغییر می کند.

تشخیص تاقدیس از ناودیس :

در تاقدیس با دور شدن از محور چین لایه ها جوانتر می شوند . ولی در ناودیس برعکس می باشد .

در ناودیس معمولاٌ لایه ها ی طرفین محور چین به سمت محور شیب دارند ولی در تاقدیس بر عکس است .

تشخیص وضعیت محور چین :

چینهایی که محور افقی دارند . رخنمونشان در زمینهای مسطح به صورت یک سری لایه های موازی هم است .

چینهایی که محورشان میل دارد. رخنمونشان زیگزاگ مانند است.

تشخیص جهت میل محور چین :

با بازسازی فرضی بخشهای فرسایش یافته یک لایه  جهت زاویه میل محور چین به سادگی مشخص می شود .

چینهایی که محورشان از دو سو میل دارد . رخنمونشان به صورت منحنیهای بسته کشیده و بیضی مانند است .

رخنمون چینهای گنبدی تقریباٌ دایره ای است . این چینها محور و سطح محوری خاصی ندارند .

شناسایی چینها در نقشه های زمین شناسی :

علایم موجود در هر نقشه . مانند امتداد محور چین . جهت زاویه و میل محور چین بهترین نشانه برای تشخیص چین خوردگیها است .

در نقشه های زمین شناسی از تمام علایم و نشانه های مطرح شده در بالا می توان سود جست .

نوع مطلب : پژوهشی، 
برچسب ها : چین ها، چین ها در زمین شناسی، مشخصات کامل چین ها، انواع چین، عناصر چین ها، امتداد چین، شیب چین،
لینک های مرتبط :


جمعه هفدهم فروردین 1397 08:07 بعد از ظهر

You've made your position pretty well..
generic for cialis the best site cialis tablets discount cialis canadian cialis overnight cialis tadalafil tadalafil 20mg we like it cialis soft gel cialis soft tabs for sale cialis patent expiration canadian drugs generic cialis
جمعه سوم فروردین 1397 05:01 بعد از ظهر

You suggested this wonderfully.
generic cialis with dapoxetine cialis generico en mexico cialis tadalafil buy cialis uk no prescription 40 mg cialis what if i take cialis diario compra if a woman takes a mans cialis cialis diario compra import cialis cialis kaufen
دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1396 12:40 قبل از ظهر

Very good tips. Thanks a lot!
tadalafil 10 mg ou trouver cialis sur le net cialis patent expiration venta cialis en espaa sialis generic cialis levitra cialis tablets cialis canada cialis pas cher paris cialis pas cher paris
جمعه ششم مرداد 1396 05:53 بعد از ظهر
Heya i'm for the primary time here. I found this board and
I to find It really helpful & it helped me out much. I hope to present one thing back and aid
others like you helped me.
جمعه ششم مرداد 1396 05:51 بعد از ظهر
Wow, awesome weblog format! How lengthy have you ever been blogging for?
you make running a blog glance easy. The total look of your website is excellent, let alone the content material!
شنبه سی و یکم تیر 1396 04:52 قبل از ظهر
Hi just wanted to give you a brief heads up and
let you know a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it
in two different web browsers and both show the same results.
شنبه بیست و هفتم خرداد 1396 02:52 قبل از ظهر
It's genuinely very complicated in this active life
to listen news on Television, therefore I only use internet for that purpose, and obtain the newest news.
دوشنبه یکم خرداد 1396 07:40 بعد از ظهر
Hey very interesting blog!
پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1396 01:01 قبل از ظهر
This piece of writing offers clear idea for the
new visitors of blogging, that truly how to do blogging.
جمعه بیست و پنجم فروردین 1396 07:35 بعد از ظهر
whoah this weblog is wonderful i love studying your
posts. Stay up the great work! You already know, lots of persons are hunting around
for this information, you could help them greatly.
دوشنبه بیست و یکم فروردین 1396 08:36 بعد از ظهر
I don't even know how I ended up right here, but I believed
this put up used to be great. I don't understand who you're however certainly
you're going to a famous blogger if you happen to are not already.
Cheers!
دوشنبه بیست و یکم فروردین 1396 06:45 بعد از ظهر
WOW just what I was looking for. Came here by searching for manicure
دوشنبه بیست و یکم فروردین 1396 08:46 قبل از ظهر
Thanks for finally talking about >Geology Center - چین ها <Liked it!
یکشنبه بیستم فروردین 1396 10:33 قبل از ظهر
Hi! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back often!
یکشنبه بیستم فروردین 1396 07:48 قبل از ظهر
Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared
to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to
you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly don't know about.
You managed to hit the nail upon the top and also
defined out the whole thing without having side-effects ,
people can take a signal. Will probably be back to get more.
Thanks
شنبه نوزدهم فروردین 1396 08:49 بعد از ظهر
If you are going for most excellent contents like myself, simply go to see this site
daily for the reason that it presents feature
contents, thanks
سه شنبه پانزدهم فروردین 1396 10:43 بعد از ظهر
This website was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me.
Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب